Vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasındaki düzensizliklerden kaynaklanan, sebebi tam çözümlenmemiş bir hastalıktır: çevresel etmenler, özellikle mikrobik etkenler, bunun yanı sıra genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Erişkin yaş grubunda daha sık görülür. Tüm MS hastalarının % 1-5 kadarında hastalık çocukluk çağında başlar.

Belirtiler arasında yürümede zorluk, kol-bacak uyuşması, dengesizlik, baş dönmesi, kol/bacakta güçsüzlük, görme azalması (özellikle tek gözde) sık rastlananlardır. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) en yardımcı tetkiktir. Genellikle belden su alınması (lomber ponksiyon) ve bazı kan tetkikleri de gerekir.

MS bulguları genellikle iyileşme ile sonlanır, ancak bir-birkaç ay, 1 yıl, ya da daha uzun süre sonra yeni ataklar ortaya çıkar.

Tedavi: Akut atak sırasında kortizon önerilmektedir, çünkü daha kısa sürede iyileşmesini sağlayabilir. Ancak sadece duyusal belirtiler varsa, atağın ilk haftası geçmişse, ya da düzelme evresine girmişse verilmesi gerekmez.
Atakların önlenmesinde haftanın birkaç gününde, ya da günde bir defa yapılan iğne tedavileri (interferon, kopolimer) atak sıklığını %30-35 oranında azaltmaktadır. Bunlara yanıt vermeyen hastalarda başka seçenekler de bulunmaktadır. Erişkinlerde kullanılan birçok ilacın 18 yaş altında kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar devam etmektedir. MS hastalarının enfeksiyon, stres, aşırı fizik aktivite, aşırı sıcak gibi etmenlerden kaçınmaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilmektedir.